Το Εργο

Τι είναι το DemocracIT;

Το DemocracIT είναι μια ανοιχτού κώδικα πληροφορική υποδομή για τον εμπλουτισμό και την ενδυνάμωση της διαδικασίας των δημοσίων διαβουλεύσεων.

Πώς λειτουργεί;

Επιτρέπει στους χρήστες

»Να υποδείξουν προβλήματα πάνω στο κείμενο της διαβούλευσης (αόριστες εκφράσεις, προβληματικές αναφορές σε νόμους, νομικές αντιφάσεις κτλ.

»Να κατηγοριοποιήσουν το κείμενο σε θεματικές κατηγορίες (hashtags)

»Nα βαθμολογήσουν και να απαντήσουν σε σχόλια άλλων

Προσφέρει στον πολίτη και στον νομοθέτη νέες δυνατότητες:

»Θεματοποίηση:  Εντοπισμός θεμάτων και υποθεμάτων στα σχόλια της διαβούλευσης και ομαδοποίησή τους.

»Εντοπισμό νόμων στο κείμενο και μετατροπή τους σε συνδέσμους (σύνδεση με ΦΕΚ).

»Σύγκριση: Εντοπισμός και αντιπαράθεση τμημάτων κειμένου μεταξύ διαβούλευσης και τελικού νόμου.

»Οπτικοποίηση: Λειτουργίες αναφορών για την ομαδοποίηση των σχολίων και σύννεφα λέξεων.

Ανοιχτός κώδικας

Το DemocracIT δίδεται ως λογισμικού ανοικτού κώδικα.  Ο σχεδιασμός του και η σχετική άδεια χρήσης επιτρέπει την προσαρμογή και επαναχρησιμοποίησή του σε οποιαδήποτε μορφής διαδικασία δημόσιας ή ιδιωτικής διαβούλευσης (και σε άλλες γλώσσες).

Tα αποθετήρια κώδικα βρίσκονται στον ακόλουθο συνδέσμο στο github.