δημόσιες συμβάσεις

Δημόσια Διαβούλευση: «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών»

Oι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έθεσαν σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου Βιβλίο 1 που αφορά την «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών». Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαβούλευση έως και τις 28 Μαρτίου. Το κείμενο έχει διατεθεί προς δημόσια διαβούλευση

θαλασσ

Δημόσια Διαβούλευση για τον «Χαρακτηρισμό των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των: GR2330005, GR2330008 και GR2550005»

Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να σχολιάσουν και να επισημειώσουν έως την Τετάρτη 15 Μαρτίου, το κείμενο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τον «Χαρακτηρισμό των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των: GR2330005, GR2330008 και GR2550005».   Το κείμενο έχει διατεθεί προς δημόσια διαβούλευση από τις 26 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με