Δημόσια Διαβούλευση Ηλεκτρονικό Έγκλημα 2016

Πάρε μέρος στη διαβούλευση: Η Ελλάδα επικυρώνει (;) την Ευρωπαϊκή σύμβαση για τη ξενοφοβία και το ρατσισμό στο διαδίκτυο

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου, με τίτλο «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της». Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στην διαβούλευση έως και τις 28 Μαρτίου. Πάρε μέρος στη δημόσια διαβούλευση!