δημόσιες συμβάσεις

Δημόσια Διαβούλευση: «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών»

Oι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έθεσαν σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου Βιβλίο 1 που αφορά την «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών». Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαβούλευση έως και τις 28 Μαρτίου. Το κείμενο έχει διατεθεί προς δημόσια διαβούλευση