Δημόσια Διαβούλευση Ηλεκτρονικό Έγκλημα 2016

Πάρε μέρος στη διαβούλευση: Η Ελλάδα επικυρώνει (;) την Ευρωπαϊκή σύμβαση για τη ξενοφοβία και το ρατσισμό στο διαδίκτυο

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου, με τίτλο «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της». Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στην διαβούλευση έως και τις 28 Μαρτίου. Πάρε μέρος στη δημόσια διαβούλευση!

construction-807795_960_720

Δημόσια Διαβούλευση-Βιβλίο 2 και Βιβλίο 3 «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών»

Oι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έθεσαν σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου Βιβλίο 1 που αφορά την «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών», θέτουν τώρα σε δημόσια διαβούλευση και το Βιβλίο 2 και το Βιβλίο 3 που αποτελούν προσθήκες του ίδιου θέματος.

δημόσιες συμβάσεις

Δημόσια Διαβούλευση: «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών»

Oι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έθεσαν σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου Βιβλίο 1 που αφορά την «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών». Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαβούλευση έως και τις 28 Μαρτίου. Το κείμενο έχει διατεθεί προς δημόσια διαβούλευση

θαλασσ

Δημόσια Διαβούλευση για τον «Χαρακτηρισμό των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των: GR2330005, GR2330008 και GR2550005»

Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να σχολιάσουν και να επισημειώσουν έως την Τετάρτη 15 Μαρτίου, το κείμενο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τον «Χαρακτηρισμό των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των: GR2330005, GR2330008 και GR2550005».   Το κείμενο έχει διατεθεί προς δημόσια διαβούλευση από τις 26 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με