Η Ομάδα

Επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή:

  • Γεώργιος Παλιούρας – Υπεύθυνος Τομέα Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”
  • Αναστασία Παπαστυλιανού – Υπεύθυνη Συντονίστρια της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Αθανασία Ρουτζούνη – Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Ηλίας Γεωργαντάς – Επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης
  • Χριστόφορος Κόρακας – Σύμβουλος Επιχειρήσεων Πληροφορικής, Εμπειρογνώμονας σε θέματα διαδικτυακών εφαρμογών διαβούλευσης, διαχείρισης γνώσης, συνεργασίας και διαφάνειας στη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Συνεργασία σε τρίτες χώρες – EuropeAid, υπεύθυνος έργου για τη διαδικτυακή πλατφόρμα capacity4dev.eu.