Η Ανάγκη

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει ένας πλούτος δεδομένων που προκύπτουν από τη δημόσια διαβούλευση των νομοσχεδίων. Αυτό το είδος της διαβούλευσης επιτρέπει στους πολίτες να εκφράσουν απόψεις, προτάσεις, επιχειρήματα, διαφωνίες που σχετίζονται με την εν εξελίξει νομοθεσία.

Ωστόσο, το σημερινό σύστημα διαβούλευσης και οι υποδομές του δεν επιτρέπουν στους πολίτες μια ουσιαστική και παραγωγική συμμετοχή που θα αυξήσει τον αντίκτυπο των παρεμβάσεών τους.

Από την άλλη, είναι κοινό μυστικό ότι, ο όγκος καθώς και ή έλλειψη δομής και στοιχειώδους οργάνωσης των παρατηρήσεων δεν επιτρέπει την ανάλυση όλων των πληροφοριών και την αξιοποίησή τους από τους διαμορφωτές της πολιτικής.

Επιπλέον, δεν υπάρχει άμεσος τρόπος για να διαπιστωθεί ο αντίκτυπος της διαβούλευσης στη σύνταξη του τελικού νόμου.