ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι επιτυγχάνει το DemocracIT;

Ο σκοπός του DemocracIT είναι να βελτιώσει τη διαδικασία της ανοιχτής διαβούλευσης προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες στους χρήστες που σχολιάζουν τα κείμενα προς διαβούλευση, να ενθαρρύνει περαιτέρω τη συμμετοχή των πολιτών, αλλά και να απλοποιήσει τη διαδικασία της διαβούλευσης.
Συγκεκριμένα, το DemocracIT, αποτελεί ένα σύνολο εργαλειών ανοιχτού λογισμικού στην υπηρεσία των πολιτων που σε πρώτο στάδιο, έχει σκοπό να βοηθήσει τους πολίτες να λαμβάνουν επαρκή γνώση των κειμένων που τίθενται από την πολιτεία προς δημόσια διαβούλευση.
Παράλληλα, προσφέρει ισχυρά αναλυτικά εργαλεία στους φορείς που σχεδιάζουν πολιτικές, για να αναλύουν αποτελεσματικότερα τα σχόλια των πολιτών.

Τι σημαίνει ανοικτή διαβούλευση;

Η ανοιχτή διαβούλευση είναι η διαδικασία κατά την οποία νομοσχέδια ή άλλα κείμενα με νομοθετική ή διοικητική ισχύ, πριν τεθούν σε εφαρμογή, δημοσιεύονται για ορισμένο χρόνο, με σκοπό τη συλλογή απόψεων από τους πολίτες, κυρίως μέσα από γραπτή ανταλλαγή / κατάθεση σχολίων και με σκοπό τη συναίνεση ως προς το τελικό κείμενο.

Τι σχέση έχει το DemocracIT με το Opengov.gr;

To DemocracIT, δεν αντικαθιστά την επίσημη κρατική πλατφόρμα διαβούλευσης opengov.gr, όμως, προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες στους χρήστες όπως για παράδειγμα πιο στοχευμένο σχολιασμό σημείων και προτάσεων των νομοσχεδίων (αντί ολόκληρων παραγράφων), επισημειώνοντας συγκεκριμένα θέματα ή κατηγοριές του κειμένου, κάνοντας διάλογο με άλλους χρήστες κλπ. Ακόμα, για μεγαλύτερη διευκόλυνση των χρηστών, στο κείμενο της διαβούλευσης, το DemocracIT εξάγει τους νόμους στους οποίους παραπέμπει η διαβούλευση, μέσα από υπερσυνδέσεις.

Πώς μπορώ να συνεισφέρω;

Κάνοντας εγγραφή στην πλατφόρμα, ο χρήστης μπορεί να σχολιάσει τα κείμενα προς διαβούλευση, ενώ αν δεν κάνει εγγραφή μπορεί να περιηγηθεί σε όλο το περιεχόμενο της πλατφόρμας, να δει τα σχόλια άλλων χρηστών, χωρίς όμως τη δυνατότητα ανάρτησης σχολίου.