Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου, με τίτλο «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της». Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στην διαβούλευση έως και τις 28 Μαρτίου.

Πάρε μέρος στη δημόσια διαβούλευση!

 

Η νομοθετική πρωτοβουλία έχει διατεθεί προς δημόσια διαβούλευση από τις 18 Μαρτίου και σύμφωνα με το εργαλείο Reporter (στατιστικά γραφήματα δημοσίων διαβουλεύσεων το democracIT) δεν έχει συγκεντρώσει κανένα σχόλιο έως τώρα.

Συγεκριμένα η διαβούλευση καλεί τους πολίτες να καταθέσουν την άποψη τους για την «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σε ότι έχει σχέση με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών, καθώς και μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

Προς δημόσια διαβούλευση τίθενται συνολικά 12 άρθρα.

Σύμφωνα με το στατιστικό εργαλείο του DemocracIT «Σχετικoί Νόμοι», που εντοπίζει αυτόματα σε πόσους νόμους γίνεται αναφορά μέσα σε μία δημόσια διαβούλευση που δημοσιεύεται στο OpenGov, στην εν λόγω διαβούλευση γίνονται 15 συνολικά αναφορές σε νόμους, συγκεκριμένα:

σχετιξοινομοι

 

(photos via: DemocracIT.org, Flickr)