Έως και τις 11 Μάρτη και ώρα 14:00, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση πάνω στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών- Μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη της οδηγίας 2014/23/ΕΕ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης».
Το κείμενο έχει διατεθεί προς δημόσια διαβούλευση από την 1η Μάρτη. Σύμφωνα με το εργαλείο Reporter (στατιστικά γραφήματα δημοσίων διαβουλεύσεων το democracIT) προς το παρόν έχει υπάρξει μόνο ένα σχόλιο.

diavouleush1

Συγκεκριμένα η διαβούλευση καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Προς δημόσια διαβούλευση τίθενται 73 άρθρα .

Σύμφωνα με το στατιστικό εργαλείο του DemocracIT «Σχετικoί Νόμοι», που εντοπίζει αυτόματα σε πόσους νόμους γίνεται αναφορά μέσα σε μία δημόσια διαβούλευση που δημοσιεύεται στο OpenGov, στην εν λόγω διαβούλευση γίνονται 29 συνολικά αναφορές σε νόμους, συγκεκριμένα:

swstosxetikoinomoi

swstosxetikoinomoi2