Μέχρι τις 4 Μαρτίου 2016 οι πολίτες μπορούν να σχολιάζουν και να επισημειώνουν το κείμενο της ετήσιας έκθεσης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την «Ανοικτή Διάθεση και περαιτέρω Χρήση των Δεδομένων» σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 12Γ του Ν. 4305/2014.

 Πάρε μέρος στη διαβούλευση!

 Το κείμενο διατέθηκε προς δημόσια διαβούλευση στις 23 Φεβρουαρίου και έχει προσελκύσει χαμηλό αριθμό σχολίων, όπως φαίνεται στο εργαλείο Reporter ( στατιστικά γραφήματα δημοσίων διαβουλεύσεων) του DemocracIT.

Dhmosia Diaboyleysh gia ta Anoixta Dedomena 2016 Sxolia ana arthro DemocracIT scify.org

Το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης για το policy making σχετικά με τα Ανοιχτά Δεδομένα στην Ελλάδα εμπεριέχει την ανασκόπηση των σχετικών εξελίξεων μέσα στο 2015 και τους βασικούς άξονες της πολιτικής για τα ανοιχτά δεδομένα στην Ελλάδα για το 2016.

«Οι πολιτικές ανοιχτών δεδομένων, οι οποίες ενθαρρύνουν την ευρεία διαθεσιμότητα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς, με ελάχιστους ή καθόλου νομικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς περιορισμούς, και οι οποίες προωθούν την κυκλοφορία των πληροφοριών όχι μόνο για τους οικονομικούς φορείς αλλά και για το κοινό, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη υπηρεσιών που βασίζονται σε νέους τρόπους συνδυασμού και χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών και τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης. Το προσδοκώμενο ωφέλιμο αποτέλεσμα έγκειται στην ενίσχυση τόσο της διαφάνειας και της συμμετοχής, όσο και στην δημιουργία νέων ευκαιριών για φορείς της κοινωνίας των πολιτών και (νεοφυών) επιχειρήσεων, ώστε να παράσχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τα δεδομένα που προσφέρονται ανοικτά από τους δημόσιους φορείς.»

Αναλυτικότερα, στη δημόσια διαβούλευση διατυπώνονται τα παρακάτω θέματα:

1. Εισαγωγή – Ιστορική εξέλιξη (Θεσμικό πλαίσιο του Ν. 3448/2006 (Α’ 57) – Επιχειρησιακή διάσταση
2. Διεργασίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική των ανοικτών δεδομένων
3. Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα: το κεφ. Α του Ν. 4305/2014 (237/Α’) (Θεσμικό πλαίσιο – Επιχειρησιακή διάσταση – ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση αποτελεσμάτων – σχέσεις με διεθνείς οργανισμούς)
4. Γενική Αποτίμηση Πολιτικής
5. Σχέδιο δράσης για το έτος 2016 (Εντοπισμός κρίσιμων φορέων της Διοίκησης για την εφαρμογή της πολιτικής των ανοικτών δεδομένων – Διάσταση υποδομών – Συμμετοχή μετόχων εκτός της Διοίκησης: αξιολόγηση αναγκαιότητας/δυνατότητας/οφέλους – Ενδυνάμωση της περαιτέρω χρήσης από φορείς του δημοσίου τομέα και λοιπούς ενδιαφερόμενους – Πτυχές οικονομικής αποτίμησης)

Σύμφωνα με το στατιστικό εργαλείο του DemocracIT «Σχετικoί Νόμοι», που εντοπίζει αυτόματα σε πόσους νόμους γίνεται αναφορά μέσα σε μία δημόσια διαβούλευση που δημοσιεύεται στο OpenGov, στην εν λόγω διαβούλευση γίνονται 5 συνολικά αναφορές σε νόμους, και συγκεκριμένα:

Opendata_consultation_anaforessenomous

Σχολίασε, τώρα!

Τι είναι το DemocracIT;

Με το έργο αυτό φιλοδοξούμε να οικοδομήσουμε μια κοινότητα και μια τεχνολογική πληροφορική υποδομή που θα επιτρέψουν τη δημιουργική συμμετοχή και τη χρήση των δεδομένων της δημόσιας διαβούλευσης, ώστε:

  • Όλοι οι πολίτες να έχουν στη διάθεσή τους εύχρηστα, φιλικά εργαλεία για να συμβάλλουν γόνιμα στην ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης – ακόμα και μετά το “επίσημο” τέλος της.
  • Να αυξηθεί η επιρροή των παρατηρήσεων των πολιτών στη χάραξη πολιτικής.
  • Να διευκολυνθεί ο νομοθέτης στην αποτελεσματική αξιοποίηση χρήσιμων πληροφοριών που “κρύβονται” στον όγκο των σχολίων.
  • Να μετρηθεί ο αντίκτυπος των διαβουλεύσεων στη νομοθετική διαδικασία.

Το DemocracIT στοχεύει στην συντεταγμένη έκφραση της γνώμης των πολιτών σε οποιαδήποτε κατηγορία ή ομάδα κι αν ανήκουν.

Στην ανάδειξη των αντιρρήσεων, των προτάσεων και των επιχειρημάτων τους.

Στην ενεργοποίησή τους για μια ουσιαστική συμμετοχή στη συνδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου πριν αυτό γίνει νόμος.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, στην ιστοσελίδα www.scify.org 

(photos via: Democracit , Flickr )