Δημόσια διαβούλευση – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού

Μέχρι την 26η  Φεβρουαρίου οι πολίτες μπορούν να σχολιάζουν και να επισημειώνουν το κείμενο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη “Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης  και Τουρισμού” . Το κείμενο διατέθηκε προς δημόσια διαβούλευση τις  16 Φεβρουαρίου έχοντας προσελκύσει ένα χαμηλό αριθμό σχολίων σύμφωνα με το εργαλείο  Reporter ( στατιστικά γραφήματα δημοσίων διαβουλεύσεων)

DemocracIT org public consultations tool SciFY org

Σε δημόσια διαβούλευση τα Ανοιχτά Δεδομένα της Ελλάδας!

Μέχρι τις 4 Μαρτίου 2016 οι πολίτες μπορούν να σχολιάζουν και να επισημειώνουν το κείμενο της ετήσιας έκθεσης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την «Ανοικτή Διάθεση και περαιτέρω Χρήση των Δεδομένων» σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 12Γ του Ν. 4305/2014.  Πάρε μέρος στη διαβούλευση!  Το κείμενο διατέθηκε προς δημόσια διαβούλευση στις 23 Φεβρουαρίου

2ndDemocracITPromopostB

Ποια είναι τα 5 στάδια των δημόσιων διαβουλεύσεων;

Ποιά  είναι η διαδικασία, τα στάδια για μια σωστή και πραγματικά χρήσιμη on line  διαβούλευση; H διαδικασία της διαβούλευσης περιλαμβάνει 5 στάδια για τα οποία χρησιμοποιούνται διαφορετικά εργαλεία ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation tools): 1) Aναγνώριση του θέματος και ο καθορισμός του προβλήματος προς αντιμετώπιση (agenda setting),περιλαμβάνει την καταγραφή και ποσοτικοποίηση του προβλήματος και χρησιμοποιούνται εργαλεία τύπου

post3

[Download] Πώς να ενισχύσετε τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικών για τις δημόσιες μεταφορές

«The study proposes draft guidelines to serve as a framework for participatory dialogues to facilitate planned Commission initiatives to implement the 2011 transport policy White Paper or infrastructure projects on the TEN T Core Network Corridors.»    Κατεβάστε το αρχείο   Πηγή: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.36492

25-06-14-eGov

Download- Έρευνα των Ηνωμένων Εθνών για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2014

Στην έκθεση των Ηνωμένων Εθνών «United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want» παρουσιάζεται μία συστηματική αξιολόγηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο μετασχηματισμό του δημοσίου τομέα ενισχύοντας την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα τη διαφάνεια την ευθύνη και την προσβασιμότητα στις δημόσιες υπηρεσίες και τη συμμετοχή των πολιτών σε 193