Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να σχολιάσουν και να επισημειώσουν έως την Τετάρτη 15 Μαρτίου, το κείμενο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τον «Χαρακτηρισμό των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των: GR2330005, GR2330008 και GR2550005».

 

Το κείμενο έχει διατεθεί προς δημόσια διαβούλευση από τις 26 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το εργαλείο Reporter (στατιστικά γραφήματα δημοσίων διαβουλεύσεων το democracIT) προς το παρόν έχει υπάρξει μόνο ένα σχόλιο.

dhmosiadiavouleush

 

Συγκεκριμένα η διαβούλευση αναφέρεται στον:

 

«Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης περιοχής τους, ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και σύσταση αρμόδιου οργάνου διαχείρισης και διοίκησής του». Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της αρμόδιας Δ/νσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, διαμόρφωσε νέο σχέδιο Π.Δ, εξετάζοντας τα αναφερόμενα στη γνωμοδότηση του ΣτΕ και κυρίως τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν, από την εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της περιοχής, τις διατάξεις της εθνικής μας νομοθεσίας και τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη φύση και τη βιοποικιλότητα. Δεδομένου ότι, νέο το σχέδιο Π.Δ έχει σημαντικές αλλαγές, τόσο σε επίπεδο όρων και περιορισμών, όσο και στη διαμόρφωση των ζωνών προστασίας, αλλά και στο χαρακτηρισμό της περιοχής του Κυπαρισσιακού κόλπου.

 

Αναλυτικότερα προς δημόσια διαβούλευση τίθενται τα παρακάτω άρθρα:

 

  1. Ο σκοπός του διατάγματος
  2. Ο χαρακτηρισμός και οριοθέτηση της συνολικής περιοχής και των επιμέρους ζωνών
  3. Οι χρήσεις, δραστηριότητες, τα μέτρα, οι όροι και οι περιορισμοί
  4. Το διαχειριστικό σχέδιο και ο κανονισμός της διοίκησης και λειτουργίας του
  5. Η διοίκηση της περιοχής Προστασίας της Φύσης
  6. Ο έλεγχος στις κυρώσεις
  7. Οι γενικές διατάξεις
  8. Η ισχύς

 

Καθώς και τα Παρατμήματα Ι και ΙΙ

 

Σύμφωνα με το στατιστικό εργαλείο του DemocracIT «Σχετικoί Νόμοι», που εντοπίζει αυτόματα σε πόσους νόμους γίνεται αναφορά μέσα σε μία δημόσια διαβούλευση που δημοσιεύεται στο OpenGov, στην εν λόγω διαβούλευση γίνονται 19 συνολικά αναφορές σε νόμους, συγκεκριμένα:

 

ΣΧΕΤΙΚΟΙΝΟΜΟΙ